Good bye!

Otevřená platforma Advancedesign.org byla od začátku koncipována jako místo pro prezentaci toho, co bychom mohli definovat jako grafický design s jeho přirozenými přesahy.

Po 7 letech a 422 příspěvcích uzavíráme projekt, který vycházel z potřeby usnadnit prezentaci grafického designu a zaznamenávat tak jeho určité období.

Projekt zůstává stále online.
Děkujeme všem za účast a podporu.

Petr Bosák a Robert Jansa (2013designers.com)

------------------------------------

The open platform Advancedesign.org was conceived from the beginning as a place for the presentation of what we could define as graphic design with its natural overlaps.

After 7 years and 422 contributions we are closing this project which was born from the need to facilitate the presentation of graphic design and thus capture a certain period.

The project will remain online.
Thanks to all for their participation and support.

Petr Bosák a Robert Jansa (2013designers.com)